Skip over navigation

Turkish Language Talks, 2014-15

SPRING 2016

All Language Talks are conducted in Turkish

Anadolu ve Müzik
Sohbet & Dinleti
Ozan Aksoy
Hunter College
March 25, 12-1:20pm
Jones 102

Amerikalı ve Türk Besteciler:
Anlaşılır Stil Modern Müzik

Şölen DİKENER
Marshall University
April 15, 12-1:20pm
Jones 202

FALL 2015

All Language Talks are conducted in Turkish


"Türk Alfabesi ve Türkcenin Sesleri"
Erika Gilson
Princeton University
Cuma, 18 Eylül 2015
9:00 - 9:50 am
Jones Hall 102

'Tarih yapmak ama yazmamak:
Avrasya'da Erken Türk Varlığı' 
Asst. Prof. Abdullah Üstün
Ege Üniversitesi
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü  &
Visiting Associate Research Scholar
Princeton University Department of History
25 Eylül 2015, Cuma
11:00AM-12:00PM
Jones Hall 102


"SOHBET":
Doğu Batı arasında Müzikal Yolculuklar

Meral Guneyman
Piyanist-Steinway Artist
16 Ekim 2015, Cuma
October 16, 2015, 12pm
Jones Hall 202

"Leyla ile Mecnun Mesnevisi" 
Dr. Arzu Atik
Mayis University, Istanbul
Friday, Nov. 20, 12:30pm
Jones 305

"Sinirlar Otesinde Turk Edebiyati"
(Transnational Turkish Literature without Borders) 
Dr. Koray Ustun
Haceteppe Universitesi, Ankara
Friday, Dec. 4th., 12pm
Jones 102

“Çin'den Görünen Osmanlı:
Kang Youwei'in gözünden II. Meşrutiyet İstanbul'u”
Giray Fidan
Gazi Universitesi, Ankara
Friday, December 18, 11:30 am
Jones 102