Long March

related topics
{war, force, army}
{country, population, people}
{line, north, south}
{government, party, election}
{area, part, region}
{group, member, jewish}
{son, year, death}
{work, book, publish}
{god, call, give}
{island, water, area}

Major engagements in bold
Encirclement Campaigns: First (v. Jiangxi, Hubei-Henan-Anhui, Honghu, Hubei-Henan-Shaanxi, Shaanxi-Gansu Soviet) · Second (v. Jiangxi, Hubei-Henan-Anhui, Honghu, Hubei-Henan-Shaanxi, Shaanxi-Gansu Soviet) · Third (v. Jiangxi, Hubei-Henan-Anhui, Honghu, Hubei-Henan-Shaanxi, Shaanxi-Gansu Soviet) · Fourth (v. Jiangxi, Hubei-Henan-Anhui, Honghu Soviet) · Fifth (v. Jiangxi Soviet, Hubei-Henan-Anhui) • Long March (Luding Bridge) • Intermission (Wannan) • Yetaishan • S. Jiangsu  • Baoying • Yongjiazhen • Tianmen • Linyi • Wuhe • Yinji • Huaiyin-Huai'an • Xinghua • Dazhongji • Lingbi • Zhucheng • Lishi • Pingdu • Taixing • Wuli • Xiangshuikou • Rugao • Weiguangnuan • Shicun • North China Plain • S. Tongpu Railway • Datong Jining • Shangdang • Longhai • Ruhuang • Dingtao • Linfu • Zhengtai • Datong-Puzhou • Huaiyin–Huai'an • Houma • 1st Siping • 2nd Siping • Lüliang • Linjiang • Guanzhong • 3rd Siping • S. Baoding • Niangziguan • Tang'erli • N. Baoding • Nanlin • Summer 1947, NE China • Heshui • Meridian Ridge • N. Daqing River • Autumn 1947, NE China • Mt. Funiu • Winter 1947, NE China (Gongzhutun) • Phoenix Peak • W. Tai'an • Linfen • Zhouzhang • Hebei-Rehe-Chahar • Yanzhou • Shangcai • Liaoshen (Changchun · Jinzhou · Tashan) • Battle of Jinan • Menglianggu • Huaihai(Shuangduiji) • Pingjin (Tianjin) • Jiulianshan • Taiyuan  • Shanghai • Lanzhou • Ningxia • Nanchuan • Bobai • Jianmengguan • Bamianshan • Tianquan • Yiwu  • KMT Insurgency 1950-58 • Burma-China border •

Full article ▸

related documents
Battle of Philippi
Minutemen
Valens
Second Anglo-Dutch War
Invasion of Normandy
Pike (weapon)
Epaminondas
Wehrmacht
International Brigades
Polish contribution to World War II
Lehi (group)
Samuel of Bulgaria
Spanish–American War
George Armstrong Custer
Battle of Copenhagen (1801)
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
Free French Forces
Shaka
Treaty of Versailles
Texas Revolution
Oda Nobunaga
Battle of Passchendaele
Robert Devereux, 3rd Earl of Essex
20 July plot
Ion Antonescu
P. G. T. Beauregard
Occupation of Japan
Liberation Tigers of Tamil Eelam
Armia Krajowa
History of Latvia